Operator maszyn

Miejsce pracy: Dębica

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • obsługę maszyn i urządzeń produkcyjnych (gilotyna, falcerka, linia do oprawy szytej drutem, sztanca)
 • utrzymanie prawidłowego stanu technicznego maszyn
 • terminową oraz jakościową realizacje powierzonych czynności produkcyjnych
 • przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji pracy

JEŻELI POSIADASZ:

 • minimum 2 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku operatora maszyn
 • doświadczenie w obsłudze maszyn produkcyjnych wymagających manualnego uzbrojenia oraz regulacji w trakcie pracy
 • i dodatkowo, praktyczną znajomość procesów produkcji poligraficznej (to dodatkowy atut!)
  …TO DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych umiejętności
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • możliwość grupowego ubezpieczenia siebie i bliskich

     Zapraszamy!  Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: praca@prografix.pl z dołączoną klauzulą o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Prografix Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy, ul. Drogowców 16, 39-200 Dębica, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również  prosimy o zawarcie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Prografix Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy, ul. Drogowców 16, 39-200 Dębica na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Sprawdź jak dojechać:

RODO:

Administratorem danych osobowych jest Prografix Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy, ul. Drogowców 16, 39-200 Dębica. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – email: inspektorODO@prografix.pl.
Podanie w CV danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  sześć miesięcy od dnia przesłania CV. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zniszczone.
Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Szybki kontakt z Działem Obsługi Klienta

+48 14 686 44 44
__a__